РЕДУКТОРИ

 

Повеќе големи компании каko Ланди Рензо, Ловато, БРЦ, како и голем број на помали компании произведуваат редуктори за современите секвент системи.

Секој производител поседува свој рецепт за производство на редукторите.
Улогата на редукторот е да го контролира и намали притисокот на гасот кој доаѓа од резервоарот (9-16 бари) на работен притисок (0,9-2,5 бари).

Добар редуктор е оној кој постигнува константен притисок при различни услови на работа. 

Својата задача најдобро ја исполнуваат дво-степените редуктори.
Тие се поскапи од стандардните едно-степени, но нивната предност е голема.
Дво-степени редуктори произведуваат компаниите Ланди Рензо и Тартарини.